Terezín znak Bohušovice znak

DNY OHŘE + DEN DĚTÍ
23.6.-25.6.2017

TEREZÍN, AREÁL SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ U OHŘETechnické ustanovení

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, v Brozanech a most Terezín se pojede za plného silničního provozu..

Při přebírání startovního čísla každý účastník podpisem potvrdí, že nebude uplatňovat žádné nároky, odškodnění či zavinění úrazu, zranění, způsobené škody apod.

Po dobu cyklistické části je každý účastník povinen mít nasazenou cyklistickou přilbu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných přírodních či technických problémů.

 

Závodu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let

Osoby 15 – 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Osoby do 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a zároveň v jeho osobním doprovodu.

Provedení: Vjerunka