Terezín znak Bohušovice znak

DNY OHŘE + DEN DĚTÍ
23.6.-25.6.2017

TEREZÍN, AREÁL SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ U OHŘETRASA


Zdar borkyně a borci co jste dorazili do Terezína na 7. terezínský triatlon. Tratě jsou stejné jako loni.

Plavání: Dojdeme společně 400m proti proudu, kde je vlez do vody. Plaveme k depu, kde vylezeme po schodech ke kolům.
Kolo: Na kolo nasednout až za koncem depa (stolek s rozhodčíma). Jedeme podle vody až k Bohušovickému mostu, zde najedeme na silnici a dáme se vlevo. Po 50m odbočíme vpravo do lesíka a jedeme pod železniční most stále lesem rovně. Před výjezdem z lesa je značená odbočka vlevo. Po vyjetí z lesa se Vám otevře pohled na Hrdly a Dolánky. Hned doprava je značeno šipkou přes pole směr Dolánky. Zde je úsek 100m který za deště dá zabrat (lepivé blátíčko). Vjedeme do Dolánek. Zhruba po 100m se dáme vpravo a po panelce projedeme zadní cestou celé Dolánky. Zde je jediné křížení, kde jedeme rovně okolo dřevěné ohrady. Po 300m se dáme doprava a dojedeme k lesu, který objedeme a zůstane nám po pravé ruce. Před námi bude chmelnice, ke které dojedeme přes kukuřičné pole. Zůstane nám po pravé ruce a jedeme rovně k Doksanskému hřbitovu. Ten objedeme z leva za cukrovar a najedeme opět na silnici u Doksanského mostu. Po hlavní silnici projíždíme Brozany směr Chotěšov. V stoupání na konci Brozan odbočíme doprava, protáhneme se mezi baráky a za posledním barákem doprava. Vyjedeme jediný kopec polem nad Brozany. Zde se protáhneme po kraji pšeničného pole vpravo a sjedeme za hřbitovem k hospodě u Kubíků. Zde najedeme na silnici do leva směr Brňany. Do Brňan se jede po asfaltu. Na začátku Brňan doprava, protáhneme se okolo pole k Ohři, dáme se vlevo a valíme podél řeky. Fotbalové hřiště po levé straně, po pravé první chaty – zde ostře doleva. Mineme silážní jámu po levé ruce a u prvního baráku doprava mezi poli, směr mlékárna. U plotu vpravo k Ohři. Pokračujeme podél Ohře, podjedeme oba mosty a valíme na Terezín. Od vody nikam neuhýbat, stále až na Terezínský most. Dáme se doprava za mostem opět pravá a do depa. Cca 18 km
Běh: Podél Ohře stejně jako na kole k Bohušovickému mostu. Na silnici doprava přes most, znovu doprava a seběhneme k Ohři a následuje stejný běh, jako bylo kolo až do cíle. Cca 5 km

Přejeme Vám hezký pocit z pohybu bez pádů, defektů a bloudění. Po skončení závodu je připraveno občerstvení a předání cen dle kategorií.
Provedení: Vjerunka